چاپ خبر
سیمای نور چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
پیام 2

امروز نگرانی هایم را رها خواهم کرد ، با سختی ها و ترسهایم روبرو خواهم شد

و ایمان دارم همه چیز بهتر خواهد شد.

 

انتهای پیام/.