چاپ خبر
سیمای نور چهارشنبه, ۲۴ بهمن ۱۳۹۷
پیام 3
برو دنبال آرزوهایت 
انسان‌ها زمانی که دنبال رویاهایشان نمی‌روند
پیر می‌شوند
انتهای پیام/.