چاپ خبر
سیمای نور پنج‌شنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
پیام 7
در دنیا تنها یک چیز وجود دارد که باعث می شود ما به آرزوهایمان دست نیابیم،
ترس از شکست 
انتهای پیام/.