چاپ خبر
سیمای نور پنج‌شنبه, ۰۹ اسفند ۱۳۹۷
پیام 8

چیزهای خوب سراغ کسانی می آیند که صبر می کنند

اما چیزهای بهتر سراغ کسی می آیند که تلاش می کنند

انتهای پیام/.