رتبه دوم مسابقات بین المللی sbc

موفقیت بینظیر کسب رتبه دوم در مسابقات بین المللی sbc سازه های ماکارونی توسط دختران پرتلاش سیمای نور

گزارش تصویری