چهاردهمین کارگاه علمی و مهارتی

چهاردهمین کارگاه علمی و مهارتی سیمای نور به همت دبیران و دانش اموزان پر توان در بیست غرفه به یاری خداوند متعال انجام شد.