کسب رتبه اول کشوری در مسابقات کمیکار تبیان

تیم کمیکار سیمای نور حائز رتبه اول کشوری در مسابقات دانش آموزی تبیان توسط آناهیتا بشارتی و پرنیان قانع