معرفی هیأت مدیره، کادر مدیریت ، ناظمین ، فوق برنامه و آموزشی سیمای نور

هیأت مدیره:

رئیس شورای موسسان مدارس غیر دولتی منطقه 7 تهران

دبیر شورای موسسان مدارس غیردولتی شهر تهران

عضو شورای نظارت بر مدارس غیر دولتی در اداره کل شهر تهران

بیش از 30 سال سابقه مدیریت و تدریس

لیسانس ریاضی

مدیریت:

بیش از 30 سال سابقه مدیریت و تدریس

کارشناسی علوم تجربی

 • زهرا احسانی – مشاور مدیر و مشاور  مجتمع آموزشی

8 سال سابقه

کارشناسی ارشد روانشناسی

مدرس کلاسهای مرکز مشاوره، مشاوره نیک آرام و شهرداری

 • فریبا فرازمند – معاون ارشد

22 سال سابقه

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

 • نرگس احمدآقایی– معاون پژوهش و فناوری اطلاعات مجتمع آموزشی

12 سال سابقه 

دکتری شیمی

 • زهره مرنجیان آرانی – معاون آموزشی

2سال سابقه

کارشناسی ارشد تاریخ

 • سمیه اسفندیاری– معاون آموزشی

7 سال سابقه

کارشناسی ارشد مهندسی هسته ای

 • فاطمه اکبری – معاون آموزشی

5سال سابقه

کارشناسی ریاضی

 • نرگس لطفی – معاون امور اداری

2سال سابقه

کارشناسی ارشد ادیان

 • معصومه شفیعی–  معاون اجرایی

12 سال سابقه

کارشناسی پژوهشگری

 

تربیت بدنی و ورزش:

 

 • فهیمه دل آرا

3سال سابقه

کارشناسی ارشد تربیت بدنی

 •  

معلّمان :

 • خانم گل پری - دبیر ادبیات

7 سال سابقه

کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی

 • خانم خامسی - دبیر ادبیات

6 سال سابقه

کارشناسی حقوق

 • خانم رونقی- دبیر زیست

33 سال سابقه

کارشناسی علوم تجربی

 • خانم مقیسه - دبیر عربی

16 سال سابقه

کارشناسی علوم ارتباطات

 • خانم محمدی - دبیر شیمی

15 سال سابقه

کارشناسی ارشد شیمی محض

 • خانم فتاحی گویا- دبیر ریاضی

6 سال سابقه

کارشناسی ریاضی

 • خانم کلانتریون - دبیر ریاضی

5 سال سابقه

کارشناسی ارشد مهندسی عمران

 • خانم میرزایی- دبیر مطالعات

21سال سابقه

کارشناسی ارشد علوم ارتباطات

 • خانم کریم زاده - دبیر قرآن

10 سال سابقه

کارشناسی الهیات

 • خانم طحانی - دبیر پیامهای آسمانی

15 سال سابقه

کارشناسی ادبیات فارسی

 • خانم نادری - دبیر ریاضی

10سال سابقه

کارشناسی ارشد برق

 • خانم اعلایی - دبیر زبان

33 سال سابقه

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

 • خانم مدرسی - دبیر فیزیک

2سال سابقه

کارشناسی ارشد برق

 • خانم بهمنی - دبیر هنر

5 سال سابقه

کارشناسی صنایع دستی

 • خانم ایادی - دبیر مطالعات

5 سال سابقه

کارشناسی ارتباطات

 • خانم سلحشورفرد - دبیر تفکر و سبک زندگی

10 سال سابقه

کارشناسی ارشد روان شناسی کودک

 • خانم صبوری - دبیر فیزیک

20سال سابقه

کارشناسی فیزیک