دبیرستان دخترانه سیمای نور دوره اول
 

غرفه پژوهش

 
 

مناجات و دکلمه

 
 

مسابقه بزرگ طراحی پوستر

 
 

غرفه زیست

 
 

مسابقه بزرگ طراحی پوستر

طراح: سارا امامی فر
طراح : سارا امامی فر
طرااح:
طراح: بیتا حدادی
 
 

شعرخوانی

 
 

غرفه کار و فناوری