اخبار/مقالات
 
اهداف و برنامه ها
 

به نام ایزد یزدان

مدرسه می تواند تفکر خلاق را پرورش دهد و افرادی کاوشگر و آفریننده و نوآور و مولد را تربیت کند مدرسه به عنوان واحد عملیاتی نظام آموزشی و به عنوان مکانی که تعلیم و تربیت رسمی در آن جریان دارد می توان قدرت اندیشه و مهارت ذهنی دانش آموزان خود را چنان تقویت کند که به راحتی بتواند  برای دست یافتن به راه حل های مناسب  و واقع بینانه به خلق ایده های نو بپردازد یا می تواند با ارائه تکلیف و نیز عدم توجه به تفاوتهای فردی و عدم شناخت یا بی توجهی به ویژگیهای دانش آموزان سبب می شود که قدرت خلاقیت آنان به تدریج کاهش یابد.

یک مدرسه که برنامه ی مدون و کارکنان متعهد و معلمان مسئول داشته باشد بهترین محیط برای پرورش خلاقیت  دانش آموزان است .

بنابراین اگر پرورش خلاقیت و رشد و تعالی دانش آموزان دارای اهمیت باشد مدیر مدرسه باید با برنامه ریزی دقیق و مناسب زمینه ساز این حرکت علمی و پرورشی باشد بدیهی است بخشی  از این برنامه ریزی دقیق   تدوین برنامه سالانه توسط مدیر یک مدرسه است به گونه ای که هدف گذاری آن نیل به اهداف بلند و والای آموزشی-پرورشی- مذهبی-اعتقادی-زیستی و... را محقق سازد.

 

هدفمندی  ---> برنامه ریزی --->   نظم و اجرا --->   تولید موفقیت و نیل به هدف

خدایا چنان کن سرانجام کار              تو خشنود باشی و ما رستگار


اهداف کلان اموزشی و پرورشی مدرسه بر اساس ساحت های سند تحول بنیادین
اهداف کلان اموزشی و پرورشی مدرسه
بر اساس ساحت های سند تحول بنیادین
ایجاد سازوکار برای تقویت انسجام اجتماعی ووحدت ملی 
توسعه فرهنگ اقامه نماز وتوسعه انس با قران کریم
توجه به اصل خداشناسی و ایجاد ارتباط به مفاهیم درسی و باورهای دینی
توجه به اصل ورزش وتربیت زیستی وبدنیتوجه و توسعه مهارت های زندگی

پیام مشاور

امیداست در سال تحصیلی جدید با همدلی و همکاری خانه و مدرسه،  توفیقات چشمگیری در ابعاد نوآوری تربیتی، آموزشی، انضباطی حاصل گردد.  انشاءا...

کاروانی که بود بدرقه اش لطف خدا                  بـه کرامت بنشیند ، به جلالت بـرود

ازآغاز عهد و پیمانی بستیم و اصل هایی را در اداره این واحد آموزشی با اولیاء گرامی مطرح کردیم که همچنان برآن عهدو پیمانیم و ازهمراهی و همدلی بسیار عالی اولیاء و دانش آموزان عزیز سپاسگزاریم.

  • پیام مشاور
  • انتظارات از اولیاء
  • انتظارات مدرسه از دانش آموزان

فعالیتهای مالی و اداری
تهیه و تنظیم فرمهای ثبت نام)ثبت نام از طریق سایت شهریه و سایت مشارکت ها)

تهیه و تنظیم قرارداد مالی شهریه با اولیاء و فرم مربوط به نحوه پرداخت شهریه

پیش بینی و هزینه پایگاه تابستانی با مشخص شدن شهریه  اطلاع رسانی به اولیاء


اهداف وبرنامه های کلی در سیمای نور از زبان مدیر و موسس

تدریس دروس با استفاده از امکانات الکترونیکی

ثبت نام با گزینش

رهبری در سیمای نور

دیدار با اولیاء و دانش آموزان

پژوهش از اولویت­های مدرسه است

توانمندسازی دانش ­آموزان برای زندگی بهتر

شهریه­ های مصوب

به کارگیری نیروهای باتجربه


مسئولیت پذیری

ترغیب روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیت های دینی،فرهنگی و اجتماعی

پرورش حس ملی و فرهنگی و تقویت آن

پرورش روحیه احترام به شخصیت افراد و

مراعات حقوق مادی و معنوی آن ها

پرورش روحیه احترام به قانون و التزام به رعایت نظم

تغذیه سالم(صبحانه سالم- جشنواره غذای سالم)،  بهداشت روانی(مشاوره فردی-برگزاری کارگاه ها-آموزش مهارت های اجتماعی و سبک زندگی)، بهداشت عمومی(ورزش گروهی-مراقبت های فردی مانند:پدیکلوز،گوش،اسکن پا و..)، محیط زیست(تفکیک زباله و پسماند غذا-مدرسه سبز-صرفه جویی در انرژی)


تقویت مهارتهای زندگی
 
     
 
نقشه سایت