درج مطلب

ترغیب روحیه مسئولیت پذیری و مشارکت در فعالیت های دینی،فرهنگی و اجتماعی

پرورش حس ملی و فرهنگی و تقویت آن

پرورش روحیه احترام به شخصیت افراد و

مراعات حقوق مادی و معنوی آن ها

پرورش روحیه احترام به قانون و التزام به رعایت نظم

تغذیه سالم(صبحانه سالم- جشنواره غذای سالم)،  بهداشت روانی(مشاوره فردی-برگزاری کارگاه ها-آموزش مهارت های اجتماعی و سبک زندگی)، بهداشت عمومی(ورزش گروهی-مراقبت های فردی مانند:پدیکلوز،گوش،اسکن پا و..)، محیط زیست(تفکیک زباله و پسماند غذا-مدرسه سبز-صرفه جویی در انرژی)

 
اخبار/مقالات

هیچ خبری یافت نشد.
 
 
 
نقشه سایت