درج مطلب
موسسه آموزشی سیمای نور در سال 1373به همت سرکار خانم کیاتی و سرکار خانم اسعدی در مقطع راهنمایی تاسیس شد 
در سال 1382 دبیرستان دوره دوم راه اندازی شد 
 
 
سایتهای مفید
 
تصویر گردان
 
 
 
 
نقشه سایت