نظرسنجی
 
1. میزان یادگیری فرزندتان از ویدئوهای آموزشی2. سهولت در دسترسی به محتوای آموزشی در سایت3. میزان ساعت محتوای آموزشی ارائه شده در طول روز4. میزان تناسب بین تکلیف درخواستی و زمان ارائه شده در هر روز5. نحوه انجام تکلیف توسط فرزند شما6. کیفیت اجرای برنامه توسط فرزند شما7. پیگیری معلم های مربوط در این مدتاز عملکرد فرزندتان8. پیگیری معاونت های مربوط در این مدت از عملکرد فرزندتان9. میزان بهره مندی از جلسات رفع اشکال10. میزان بهره مندی از آزمون های آنلاین11. میزان بهره مندی از جلسات مشاوره آنلاین با معلم راهنما12. میزان رضایت شما از برنامه های آموزش مجازی ارائه شده با توجه به تعطیلات پیش آمده13. میزان رضایت از اطلاع رسانی مدبر14. میزان کاربردی بودن فیلمهای آموزشی تولید شده در آپارات
 
     
 
نقشه سایت