درج مطلب
 
 
     
 
     
درج مطلب
 
 
     
 
     
درج مطلب
 

 

 

 

مجتمع آموزشیِ سيماي نور به همت سركار خانم اسعدي و سركارخانم كياني در سال 1373در مقاطع دبيرستان دوره دوم، دبیرستان دوره اول دوردر شهر تهران افتتاح شد. مديريت مقطع متوسطه دوره اول سركار خانم جمشيدي از سال تحصيلي 84-83 شروع به فعاليت آموزشي كردند.

هم‌اكنون مجتمع آموزشیِ سيماي نور در بیست و پنجمین بهارِ خدمات آموزشي و پرورشي خود به فرزندان كشور قرار دارد.

 
     
 
نقشه سایت