9 اسفند 1397

پیام 8

چیزهای خوب سراغ کسانی می آیند که صبر می کنند

اما چیزهای بهتر سراغ کسی می آیند که تلاش می کنند

مولف: معصومه شفیعی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

9 اسفند 1397

پیام 7

در دنیا تنها یک چیز وجود دارد که باعث می شود ما به آرزوهایمان دست نیابیم،
ترس از شکست 
مولف: معصومه شفیعی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

9 اسفند 1397

پیام 6

ناشنوا باش

 وقتی همه از محال بودن آرزوهایت سخن می گویند....

مولف: معصومه شفیعی
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1
نقشه سایت